Anadolu Lisesi

Eğitim Felsefemiz

Lisemizde, öğrencilerimize doğru seçimler yapabilmeleri ve istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girmeleri için güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli kadromuz ile adım adım destek verilmektedir. Lisemiz, dört yıllık lise eğitimi vermektedir.

Bugün sadece yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim; başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli değil. Bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip planlı ve programlı bir şekilde aynı zamanda çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip amacına doğru ilerlemesi gerekiyor.

Liselerimizde hedefimiz; sadece iyi bir üniversite değil, hayat becerilerine ve başarılarına ulaşan gençler yetiştirmektir. Bu nedenle lisemizde tüm öğrencilerimiz yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilir. Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde dokuzuncu sınıftan başlanarak tüm lise öğrencilerimize bireysel uygulanan çalışmalarla, üniversite hazırlıklarına destek ve yön verilmektedir. Tunafen Anadolu Lisesinde, yurt dışı ve yurt içi danışmanlarımız her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesine yönelik çalışmalar yapar.

Lisemiz; güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli akademik kadro ile öğrencilerimize istedikleri üniversiteye girebilmeleri için destek olmakta; öğrencilerimizi hayattaki başarı ve mutlulukları için yetenekleri ve becerilerine göre yönlendirilmektedir. Bu sayade mezunlarımız; güçlü bir akademik altyapı ile donanmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki seçkin yerlerini almaktadır.

Hedeflerimiz

Tunafen Anadolu Lisesi, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda donanımlı, 21. Yy becerilerine sahip, İngilizceye hâkim, zengin okuma kültürüne ve entelektüel bakış açısına sahip, çevresindeki ve dünyadaki sorunlara karşı duyarlı ve çözümcül yaklaşımlarda bulunabilen, kendi kariyer planlamasını yapabilen nesiller yetiştirmek hedefindedir.