Ortaokul

Eğitim Felsefemiz

Ortaokul çağında çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşarlar. Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır. Tunafen Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular.  Deneyimli ve eğitimli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.

Ortaokul sürecinde öğrencilerimizin “sosyal-kültürel-akademik” yetkinliklerinin geliştirilebilmesi için “Tam Öğrenme Kuramı” ve öğrenme yöntemlerinin uygulamaları ile zenginleştirilmiş doğrudan öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerimizin çeşitli zeka alanları uyarılmakta, bireysel öğrenme stilleri dikkate alınmakta, rehberli ve bağımsız uygulamalar ile de öğrencilerimiz öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde dahil olmaktadır.

Bu öğrenme sürecinde Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarına bağlı, varlığının temeli olan bayrağına ve vatanına sahip çıkan; 21.yüz yıl becerileri ile kendi becerilerini fark eden, akademik açıdan kendini geliştirmiş bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Bizleri yücelten değerlerimizdir.” Düşüncesinden hareketle yaşanabilir yarınlar için insanda bulunması gereken evrensel değerlerimizi sosyal ortam içerisinde öğrencilerimize kazandırmaktayız.

Ortaokul Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizceyi ( B1-B2 düzeyinde) en etkin şekilde kullanmalarını, yaşam boyu öğrenme süreci içinde sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeye devam edebilmelerini, iyi birer iletişimci olup dengeli bireyler olmalarını sağlamaktır.

Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, en az iki yabancı dili ve anadilini en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına hazırlanırken Tunafen Koleji onların en büyük destekçisidir. Öğrencilerimiz, öğretmen ve çalışanlarımız ve velilerimizle büyük bir aile olduğumuz gerçeğiyle,  sorumluluğumuzu yüreğimizde hissediyoruz.