İlkokul

Eğitim Felsefemiz

İlkokul, çocukların temel bilimsel kavramları edindikleri, yazılı-sözel ifade yeteneklerini geliştirdikleri, bir yandan kendilerini keşfederken öte yandan sosyal rol ve modelleri tanıdıkları ve öğrenmeyi öğrendikleri bir dönemdir.

Tunafen Koleji’nde ilkokul eğitimi, 21. Yüzyılda çağın gerektirdiği donanıma sahip, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, vizyon sahibi, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, MEB müfredatı çerçevesinde PYP (IB-İlk Yıllar Programı) eğitim anlayışını benimseyen bir içeriğe sahiptir. Program, sorgulamayı başlıca pedagojik yaklaşım olarak benimsemiştir. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde öğrenci yer alır ve öğretmenler, öğrencilerin anlam oluşturması için yol göstericidir.

Okulumuzda eğitim-öğretim anlayışı öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil; sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi amaçlar. Tunafen Koleji bünyesinde yer alan birçok atölye ve etkinlik alanları ile bilimsel çalışma/projelerin yanı sıra, görsel sanatlar, müzik, spor vb. alanlarda yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için imkanlar sunar. Öğrencilerimiz, ilkokul kademesinde uygulanan zengin PYP eğitim içeriğine paralel olarak, hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen çeşitli kulüp çalışmaları, akademik, sosyal ve kültürel yarışmalar, geziler, kutlamalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile dünya vatandaşı olma yolunda emin adımlarla ilerler.

İlkokulda Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen öğretim programlarının yanı sıra yoğunlaştırılmış yabancı dil, kodlama, görsel sanatlar, satranç, drama, bilişim, yetkinlik ve kulüp dersleri aktif program dahilinde yer almaktadır.

Tunafen Koleji’nde eğitim öğretim süreci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından etkin bir şekilde desteklenmektedir.

Tunafen Koleji’nde eğitim dili Türkçe olup, ilkokul düzeyinde birinci yabancı dil İngilizce’ dir. Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından farklı ders saatlerinde sürdürülen eğitimin temel amacı, öğrencilerimizin İngilizce’ yi etkin bir şekilde anlayabilen, konuşabilen, okuyabilen ve yazabilen düzeyde bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

“İngilizce” sınıflarla sınırlı bir ders olarak değil, günümüz dünyasının vazgeçilmezi olan bir beceri olarak görülmektedir. Bu amaçla öğrencilerin yaşlarına uygun metinleri okuyup, anladıklarını özetleyerek veya metinle ilgili yorumlar yaparak göstermeleri beklenmektedir. Okulumuz kütüphanesinin etkin olarak kullanıldığı bu süreçte kitap okuma çizelgeleri yardımıyla öğrencilerin gelişimleri gözlenmekte ve kitap okumaları teşvik edilmektedir.