Anaokul

Eğitim Felsefemiz

Tunafen Koleji’nde okul öncesi eğitim, 21. Yüzyılda çağın gerektirdiği donanıma sahip, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, vizyon sahibi, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Tunafen ema Koleji’nde okul öncesi eğitimin bir parçası olan anaokulu (5-6 yaş) programı, PYP (IB-İlk Yıllar Programı) eğitim anlayışı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen kazanımları öğrencilerin kişisel, bedensel, sosyal ve dil gelişimlerini destekleyerek edindikleri bir sistemdir. Anaokulu eğitimde sorumluluk alma, akıl yürütme, karar verme, araştırma yapma, girişimcilik, sosyalleşme, beden koordinasyonu ve öz bakım becerileri, öğrenme ortamında gerek akademik gerekse oyun temelli etkinlikler, geziler ve çeşitli eğlencelerle eş zamanlı kazandırılması amaçlanan yetilerdir. Çocukların keşfederek öğrenmeleri ve sorgulayarak araştırma yapmaları ilkesinden yola çıkarak eğitim ortamları hazırlanır. Böylelikle ilgi alanlarını ve güçlü yanlarını geliştiren çocuklarda, kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir. Çocuklar merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanır; gözlem yapar, grup çalışmalarının zevkine varır, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler. Okul gezileri, araştırma ve sorgulama etkinliklerinin en önemli öğrenme yaşantılarını oluşturur.

Tunafen Koleji Anaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen öğretim programlarının yanı sıra yoğunlaştırılmış yabancı dil, kodlama, görsel sanatlar, satranç, drama, sportif faaliyetler ve kulüp etkinlikleri aktif program dahilinde yer almaktadır.

Tunafen Koleji’nde eğitim öğretim süreci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından etkin bir şekilde desteklenmektedir.